neděle 20. února 2011

Z Bobovin - Petice za zachování Nákladového nádraží Žižkov

Vážené dámy pánové,

pomozte nám prosím zachránit unikátní industriální památku –
funkcionalistickou budovu Nákladového nádraží Žižkov.
Budovu nádraží nyní plánují developeři zbourat a na jejím místě
vystavět čtyřpruhovou silnici. Prostor nádraží pak má být zastavěn
uniformní zástavbou s až 15 000 byty.
Naším cílem je postupovat tak jako to dělají v kulturních evroských
metropolích, kde lidé rádi bydlí.
Navrhujeme:
- zachovat historickou budouvu a dále ji využít (prostory pro
kulturu, sport, bydlení)
- dalším prostoru nákladového nádraží vytvořit velký park s vodními
plochami kombinovaný s rozvolněným rezidenčním bydlením
- na koncepci využití území vyhlásit mezinárodní architektonickou
soutež
Pokud Vám připadá smysluplné takto postupovat, podpořte nás prosím v
naší snaze budovu nádraží zachránit a připojte se k petici na podporu
zachování nádraží.
Ministerstvo kultury ji vyhlásilo kulturní památkou, ale developeři se
proti rozhodnutí odvolali a ministr kultury nyní o odvolání rozhoduje.
Petici najdete na adrese http://www.tadynenideveloperovo.cz/petice
Prosím rozešlete tuto výzvu dalším lidem, o kterých si myslíte, že jim
rozvoj Prahy a zachování kolturního dědictví nejsou lhostejné.

Předem Vám děkujeme

za Občanské sdružení Tady není developerovo

Michal Šperling